Česká společnost chemická
Olomoucká pobočka

Kontakt

Kontaktní email pobočky:

csch_ol(at)email.cz

Kontakt na předsedu pobočky:

doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
Katedra analytické chemie
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 12
77146 Olomouc

E-mail: jan.petr(at)upol.cz; secjpetr(at)gmail.com
Tel.: +420-585-63-4416