Česká společnost chemická
Olomoucká pobočka

Členové výboru

doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
Katedra analytické chemie, PřF UP Olomouc
předseda

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Katedra anorganické chemie, PřF UP Olomouc
místopředseda

doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
Katedra fyzikální chemie, PřF UP Olomouc
jednatel

RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.
Katedra analytické chemie, PřF UP Olomouc
hospodář

Mgr. Pavel Kosina, Ph.D.
Ústav lékařské chemie a biochemie, LF UP Olomouc

Mgr. David Novák
Ústav lékařské chemie a biochemie, LF UP Olomouc

doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
CRH - Oddělení fytochemie, PřF UP Olomouc