Česká společnost chemická
Olomoucká pobočka

Přednáška doc. Vargové

05. 11. 2021

Dne 5. listopadu 2021 se ve 13 hodin v posluchárně LP-3003 v budově Přírodovědecké fakulty uskutečnila přednáška doc. RNDr. Zuzany Vargové, Ph.D. z Katedry anorganickej chémie, ÚCHV, Univerzity P. J. Šafárika v Košicích na téma "Komplexy striebra a vzťah mezdi ich štruktúrou a biologickými vlastnosťami".

Pozvánka a abstrakt:

https://csch.upol.cz/download/11/pozvanka_Vargova.pdf


Přednáška doc. Vargové
Modul: Aktuality