Česká společnost chemická
Olomoucká pobočka

Přednáška dr. Rejmana

01. 11. 2021

Dne 1. 11. 2021 se od 14 hodin v místnosti TD/2.517 (Teoretické ústavy - nová budova, LF UP) uskutečnila přednáška Ing. Dominika Rejmana, CSc., vedoucího skupiny Antimikrobiální látky z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR v Praze, s názvem "Nové antimikrobiální látky: Lipofosfonoxiny".

Pozvánka:

https://csch.upol.cz/download/10/pozvanka_Rejman.pdf


Přednáška dr. Rejmana
Modul: Aktuality