Česká společnost chemická
Olomoucká pobočka

Podpořili jsme akci mladých - Young UP Scientists' Meeting

22. 09. 2021

V termínu od 20. do 22. září 2021 probíhala na UP Olomouc akce organizovaná částečně pod záštitou Asociace mladých chemiků ČSCH - Young UP Scientists' Meeting. Šlo o nultý ročník neformálního setkání doktorandů a mladých vědeckých pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci. Mezi přednášejícími se objevili nejen chemici, ale i doktorandi a vědečtí pracovníci z jiných fakult a oborů, např. Právnické fakulty, z arabistiky apod. Mezi přednášejícími ale nechyběl např. Daniel Stach, populární moderátor z pořadu Hyde Park, nebo zakladatelé projektu LokLok kombucha. Kromě přednášek probíhali po celou dobu i workshopy o rozvoli talentů nebo leadershipu. Rovněž proběhla schůzka ReproducibiliTea. Olomoucká pobočka ČSCH hrdě tuto akci podpořila, protože věříme, že právě takového multioborové aktivity mají budoucnost.

https://www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/doktorandi-a-mladi-vedecti-pracovnici-usporadali-young-up-scientists-meeting/


Podpořili jsme akci mladých - Young UP Scientists' Meeting
Modul: Aktuality