Česká společnost chemická
Olomoucká pobočka

Volba předsednictva ČSCH

04. 10. 2021

Dne 4. 10. proběhlo jednání nově zvoleného Hlavního výboru ČSCH. V rámci jednání výboru bylo zvoleno nové předsednictvo. Členem předsednictva se stal doc. Jan Petr z Katedry analytické chemie, PřF UP. Zároveň byl zvolen nový předseda ČSCH, prof. Tomáš Navrátil, 1. místopředseda, prof. Jan John, 2. místopředseda, prof. Pavel Drašar, a hospodář, prof. Petra Šulcová.

https://csch.cz/o-spolecnosti/vybor-spolecnosti/


Volba předsednictva ČSCH
Modul: Aktuality