Česká společnost chemická
Olomoucká pobočka

Přednáška prof. Michala Holčapka

20. 04. 2021

Dne 20. dubna se ve 14 hodin uskutečnila online přednáška prof. Michala Holčapka (Univerzita Pardubice) na téma "Lipidomická analýza: od rostlinných olejů ke screeningu nádorových onemocnění". Tuto přednášku jsme spolupořádali s Katedrou fyzikální chemie UP.

Anotace přednášky:
V této přednášce se seznámíme s vývojem analýzy lipidů od počátečních analýz rostlinných olejů a živočičných tuků, přes rozsáhlý vývoj různých metodik s využitím hmotnostní spektrometrie a separačních technik pro analýzu širokého spektra lipidů, až po hlavní část přednášky zabývající se vysoce-propustnou kvantitativní lipidomickou analýzou. Výsledky v lipidomické analýze tělních tekutin, tkání a buněčných linií u různých typů maligních nádorových onemocnění ukazují statisticky významný rozdíl lipidomu u pacientů s karcinomem pankreatu a dalších typů karcinomu. V současném době je naším cílem převést naši metodu pro včasnou detekci karcinomu pankreatu na základě lipidomického profilu krve do klinické praxe.

Odkazy na přednášku:
https://www.youtube.com/watch?v=E9L0Qce44I8&t=5s

o přednášce si můžete přečíst i zde:

https://lcms.cz/article/1219


Přednáška prof. Michala Holčapka
Modul: Aktuality